MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ (*)

 

 

1. TARAFLAR

SATICI:

Ünvanı: ……………………………………………………

Adresi: ……………………………………………………

Telefon:………………………

Faks: ………………………

E-Posta:………………………..

(Aşağıda „Satıcı‟ olarak anılacaktır)

 

MÜŞTERİ:

 

Adı - Soyadı:

Adresi :

Telefon:

E-Posta:

(Aşağıda „Müşteri‟ olarak anılacaktır)

 

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

 

İşbu Sözleşme‟nin konusu Müşteri‟nin Satıcı‟ya ait www.weavart.net

adresindeki internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış

fiyatı belirtilen ürünün/hizmetin satışı ve teslimidir. İşbu Sözleşme içinde geçen kampanya

terimi 4077 Sayılı Kanun madde 7'de hükme bağlanan kampanya niteliğinde olmayıp sözlük

anlamı ile kullanılmaktadır.

 

Hizmet/Ürün Açıklaması Adet

Peşin

Fiyatı

Toplam(KDVDahil)

Toplam (KDV Dahil) Teslimat Adresi:

Fatura Adresi:

Gönderim Ücreti:

Genel Toplam:

 

3.TARAFLARIN SORUMLULUKLARI

 

i. Müşteri, İnternet Sitesi‟nde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, tüm vergiler dahil

satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ve bunun masraflarının Müşteri tarafından

karşılanacağına, teslimatın gerçekleştirileceği süreye ve Satıcı‟nın tam ticari unvanı, açık

adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik

ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

ii. Müşteri; bu Sözleşme‟yi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin

akdinden önce, Satıcı tarafından Müşteri‟ye verilmesi gereken adres, siparişi verilen

ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini

de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyid etmiş olur.

iii. Sözleşme konusu ürün, yasal süreleri aşmamak koşulu ile her bir ürün için Müşteri‟nin

ikametgahının uzaklığına bağlı olarak İnternet Sitesi‟nde Müşteri veya kendisi tarafından

belirtilen kişi/kuruluşa teslim edilir. Teslimata ilişkin her türlü kargo ücreti Satıcı

tarafından karşılanacak.

iv. Sözleşme konusu ürün, Müşteri‟den başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim

edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

v. Kargo firmasının, ürünü Müşteri‟ye teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun

nedeniyle, siparişi verilen ürünün Müşteri‟ye teslim edilememesinden dolayı Satıcı

sorumlu tutulamaz.

vi. Satıcı, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve

varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

Alıcı‟nın teslimden önce sözleşme konusu ürünü muayene sorumluluğu vardır. Alıcı,

sözleşme konusu üründe hasar olduğunu veya ilgili ürünün faturasına göre üründe eksiklik

olması halinde ürünü teslim eden kargo görevlisine söz konusu eksiklikleri ve hasarları

kapsayacak şekilde tutanak hazırlatmalıdır.

vii. Satıcı, sözleşme konusu ürünün tedarik edilememesi gibi haklı bir sebebe dayanmak

şartıyla, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Müşteri‟ye eşit kalite

ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

viii. Satıcı, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması

halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden

doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve Müşteri‟ye eşit kalite ve

fiyatta farklı bir ürün tedarik edebileceği gibi bedel iadesi yoluna da gidebilir.

ix. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için bedelinin ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir

nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı ürünün teslimi

yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

x. Ürünün tesliminden sonra Müşteri‟ye ait kredi kartının Müşteri‟nin kusurundan

kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak

kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Satıcı‟ya

ödememesi halinde, Müşteri tarafından, ürünün 3 gün içinde Satıcı‟ya kullanılmamış

olarak faturasıyla birlikte gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri

Müşteri‟ye aittir.

xi. Satıcı mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi

olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Müşteri‟ye bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Müşteri siparişin iptal

edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat

süresini engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini

kullanabilir. Müşteri‟nin siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar aynı ödeme şekliyle 10

gün içinde kendisine iade edilir.

xii. Müşteri‟nin kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin Müşteri tarafından

iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya

iadesinden sonra Müşteri hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili

olduğundan, Müşteri, olası gecikmeler için Satıcı‟nın herhangi bir şekilde müdahalede

bulunmasının mümkün olamayacağını ve Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın

banka tarafından Müşteri hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini

şimdiden kabul etmektedir.

4. Cayma Hakkı

 

Müşteri, kampanya indirim kodunun kendisine ulaştırılmasından veya

ürünün belirtmiş olduğu adrese tesliminden itibaren itibaren 7 gün

içerisinde herhangi bir sebep göstermeksizin cayma hakkını kullanabilir.

Eğer hizmetin verilmesi indirim kodunun Müşteriye ulaşmasından sonra 7

günden daha kısa bir sürede yapılacak ise cayma hakkı hizmetin verileceği

güne kadar kullanılabilir.

 

Satın alınan Ürün(ler) bakımından;

Cayma hakkının kullanılması için ürünlerin kullanılmamış olması şarttır.

Bu hakkın kullanılması halinde,

a) 3.kişiye veya Müşteri’ye teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek

istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş

olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası

kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İade Faturası kesilmediği

takdirde tamamlanamayacaktır)

b) İade formu, hem faturada, hem de dijital ortamda yer alan iade formu

Müşteri tarafından tamamlanır.

c) 7 günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa

standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi

gerekmektedir. Bu belgelerin Satıcı’ya ulaşmasını takip eden 10 gün içinde

ürün bedeli Müşteri’ye iade edilir.

Cayma hakkı nedeniyle iade edilen ürünün kargo bedeli Satıcı tarafından

karşılanacaktır.

Ürün Satıcı’ya iade edilirken, ürünün teslimi sırasında Müşteri’ye ibraz

edilmiş olan orijinal faturanın da iade edilmesi gerekmekte olup faturanın

ürünle birlikte ya da en geç ürünün gönderilmesinden itibaren 5 gün içerisinde Satıcı’ya gönderilmemesi durumunda iade işlemi

gerçekleştirilmeyecek, ürün aynı şekilde karşı ödemeli olarak Müşteri’ye

geri gönderilecektir. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın üzerine de

"iade faturasıdır" ibaresi yazılıp Müşteri tarafından imzalanacaktır.

Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler;

 

Niteliği itibarıyla; tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve

programların iadesi kabul edilmemektedir.

Aşağıdaki ürünlerin iade edilebilmesi, ürünün ambalajının açılmamış,

bozulmamış ve ürünün kullanılmamış ve denenmemiş olması şartına

bağlıdır.

a) Her Türlü Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünü

b) Her türlü yazılım ve programlar, kitap

c) DVD, VCD, CD ve kasetler

d) Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b)

e) İç giyim ürünleri, mayo-bikini, çorap ve hijyen hassasiyeti grubuna giren

ürünler.

 

5. BİLDİRİMLER

Satıcı veya bir İş Ortağı veya başka bir üçüncü kişiye gönderilecek tüm hukuki bildirimlerin

yazılı olması gerekir.

 

6. YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme‟nin uygulanmasında, her yıl ilgili Bakanlıkça ilan edilen değerlere göre kadar

Müşteri‟nin yerleşim yerindeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin onaylanması durumunda Müşteri işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş

sayılır.